Projektet omfatter udarbejdelse af saveregistrering, forslag til helhedsplan for havnen og byen, forslag til nyt, tidssvarende fiskerhus samt efterfølgende lokalplan.

Der er udarbejdet en helhedsplan for det samlede Hesnæs med fokus på at udvikle en mindre lystbådehavn, et nyt, integreret boligområde samt faciliteter for turister og gæstesejlere. Der er som udgangspunkt for opgaven udarbejdet en Saveregistrering og en kulturmiljøregistrering, der samlet har peget på nye udviklingsmuligheder og potentialer for bosætning og turisme, herunder mulighed for et nyt strandareal og en fælles bygrønning.

I forbindelse med opgaven har der været drøftelser med interessenter samt afholdt borgermøder, som har gjort, at forslaget er blevet forankret i lokalområdet.