Visionen for Højderygstien er en stirute, som tilbyder oplevelser i international standard af stedets landskaber, natur og kulturhistorie (fortidsminder og kunst).

Højderygstien skal være kendetegnet ved en enkel og robust udførelse, som til enhver tid sikrer god tilgængelighed, en sti som lever i harmoni med de lokale beboere og en formidling, som underordner sig (og enkelte steder forstærker) stedets unikke landskaber og kulturhistorie.

Højderygstien forbinder områdets historie fra sidste istid til ældre bronzealder (1800-1100 f.Kr.), med 1800- og 1900-tallets kunst- og kulturhistorie i området og nutidens enestående landskabsoplevelser.