Forslagene er udviklet i en dialog med bestyrelse og interessenter i Søvang af Hasløv & Kjærsgaard. Vi har en betydelig ekspertise i udvikling af klimarobuste kyster. Forslagene er udarbejdet på grundlag af rapport ”Stormflodssikring Dragør Kommune” udarbejdet af NIRAS (2019). De to scenariers hovedtræk er:
Landskabsdiget: En lokal løsning ud for Søvang, hvor der opbygges et bredere, naturpræget kystprofil syd for Søvang i tæt sammenhæng med den eksisterende kystlinje.

Sandbarren (model 3 og 4)
En fremskudt løsning hvor der i større afstand fra kysten opbygges et nyt, naturpræget kystprofil som muliggør, at den nuværende kyst helt friholdes for nye anlæg.
Model 3 har muligheder for en sikring af store dele af Amagers sydkyst, men kan også udformes som en lokal model, så det alene er Søvang der sikres på denne måde.
Begge forslag er udviklet, så beslutninger om klimasikringens højde kan tages trinvis i lyset
af en stadig udbygget viden om klimaforandringer, havspejlsstigninger og de særlige vejrsituationer der skaber stormfloderne i Køge Bugt og Østersøen.