Projektet omfatter helhedsorienteret debat- og beslutningsgrundlag for videre kystbeskyttelsesindsats. Der er foretaget en strækningsgennemgang med henblik på at sammenfatte mulighederne for at kvalitetsudvikle kysten med udgangspunkt i både hensyn


Tumore prostatico: la prognosi in base a stadio, grado e rischio

Tumore prostatico: la prognosi in base a stadio, grado e rischio

til kystbeskyttelse og herlighedsværdier.

Arbejdet indeholder desuden en skitse til den overordnede økonomi for de skitserede kystbeskyttelsesscenarier og forslag til muligheder for inddragelse af interessenter, borgere og kystgrundejere i en samlende, positiv proces.

Endelig er der skitseret konkrete løsninger for udvalgte delstrækninger til fremtidig kystbeskyttelse.

Projektet skal yderligere konkretiseres i efteråret 2017 med henblik på realisering.

Projektet er udarbejdes i samarbejde med DHI og Niras.