Helhedsplan for en ny bydel med ca. 200 boliger med blandede boligtyper, tæt-lav og åben-lav. Helhedsplanen er udarbejdet med fokus på at opnå urban tilknytning til Gundsømagle samt at planen indeholder forskellige typer af bæredygtighedstiltag fx lokal afledning af regnvand til egen sø og åbne vandrender. Samtidig er der arbejdet med særlige tiltag ifm. de rekreative arealer, fx løbestier, legestier, bjerge/høje og særlige opholdsbænke, halvoffentlige arealer i boligklyngerne samt belysning.