Analyse af opstillingsmønstre i forhold til visuelle forhold og beskrivelse af de visuelle forhold ved endeligt opstillingsmønster.

I samarbejde med ENERGI E2 er udarbejdet forslag til opstillingsmønster for den meget store vindmøllepark bestående af standardmøller og forsøgsmøller.
De visuelle forhold er beskrevet og visualiseret indgående efter udvælgelse af det optimale opstillingsmønster.

Der er udført analyser af vindmølleparkens kumulerede, visuelle effekter internt og eksternt (forholdet til Horns Rev I). De visuelle forhold er beskrevet ved visualiseringer i forhold til kystlandskabet, set fra seks forskellige standpunkter og under forskellige vejrbetingelser, dag og nat.

Rapporten er udarbejdet som bilag til VVM-rapport.