Havneomdannelsen af de tidligere erhvervsområder i den nordlige del af Horsens Havn er nu nået frem til Horsens Marina. Hasløv & Kjærsgaard bistår en dialogproces, hvor havnens brugere inddrages i arbejdet med hvordan marinaen bliver fremtidens havn, og hvordan havnen bliver et sted for alle. Hasløv & Kjærsgaard har været med i hele den lange transformation i Horsens, hvor inderhavnen tidligt blev til et attraktivt by-havnemiljø, som binder bymidte og havneområde sammen med promenader, understøttet af nedslag med ophold, aktiviteter mm.