Interessen for den lille havn i Liseleje er stor – forslaget, der er udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard, er nu blevet forelagt kommunalbestyrelsen med ønsket om at få genoptaget arbejdet med planen, i en dialog med statslige og kommunale myndigheder. Stedets mange kvaliteter og udfordringer præger allerede forslaget – fra sikring af Natura2000 til hensynet til det unikke kystlandskab mellem by og kyst. Vigtigt er det også at den lille havn ikke får bebyggelser der belaster det åbne kystlandskab.