Borgerinddragelse og udarbejdelse af helhedsplan for Hundige by og strand.

Som led i Greve Kommunes udvikling af den lange kyststrækning mod Køge Bugt har Hasløv & Kjærsgaard samlet visioner for styrkelse af forbindelsen og attraktionerne mellem by og kyst ud for Hundige.

Arbejdet bestod i at inspirere, skabe, høre og samle alle de gode input fra de meget aktive borgere og interessenter i kommunen. Der var i alt tre borgersamlinger, hvor den første var en inspirationstur til Amager Strandpark. Det følgende var en åben workshop, hvor borgerne satte ønsker på planen. Og den sidste var en opsamling og illustrering af de samlede visioner. Der var over 100 borgere, som deltog i dette arbejde.

Visionsarbejdet blev afsluttet med et katalog med en præsentation af de mange og forskellige visioner for oplevelser og kvaliteter, der er knyttet til Hundiges særlige nærhed kysten. Særlig vægt kan lægges på ”Promenaden fra Portalen til Fyrtårnet”, som kan give en helt ny og sanselig oplevelse, hvor byliv, naturoplevelser og færdsel tænkes sammen.