Udformning af ny plads ved kro og kirke.

Omfatter borgerinddragelse, bl.a. som åben tegnestue, temamøder, analyser samt efterfølgende projektering af torvet og nyt vejforløb, stiforløb gennem Kokkedal der sammenbinder byen, så mange nye forbindelser og muligheder for rekreative aktiviteter er opstået og på en ny måde.

Planen indbefatter også placering af ca. 200 boliger og dertil-
hørende grønne arealer i tilknytning til en ny vejstruktur.

En stor del af projektet er realiseret.