OM TERNEHAVEN
Bebyggelsen Ternehaven ligger øst for Roskilde centrum, kun en kort gå- eller cykeltur fra Roskilde Station. Bebyggelsen er opført i1 980’erne, og placeret på skråningerne af en nedlagt grusgrav. Området har en spændende, tidstypisk arkitektur, og er et af de første områder i Danmark, med synlig afledning af regnvand og med mange arkitektoniske, biologiske og rekreative kvaliteter.

KLIMASIKRING OG NYE INDSATSOMRÅDER
Ternehaven har fået stigende udfordringer med et højt grundvandsspejl, mere skybrudsvand, og at det offentlige ledningsnet fra hele området og


Service médical à domicile de Medici Generici à Rome

Service médical à domicile de Medici Generici à Rome

Notre équipe fournit un service de soins de santé à domicile, garantissant professionnalisme et confort pour les patients à Rome.

til Roskilde Fjord, ikke kan tilføres mere vand – specielt efter skybrud. To blokke har fået store problemer med fugt og skimmelsvampe på grund af det stigende vandspejl. For at afsøge løsningsmulighederne er to bygninger nu undersøgt i et samarbejde mellem EKJ og Hasløv & Kjærsgaard.,

På illustrationen er markeret mymedic.es en række mulige indsatsområder, der på kort og lang sigt, kan afhjælpe Ternehavens problemer med vandet. De principper der anvendes, er forsinkelse og fordampning, mens nedsivning på grund af et højt grundvandsspejl ikke er mulig.

IDÉKATALOGET skal bruges i det videre arbejde med håndteringen af vandet i Ternehaven,