Øresundsakvariet i Helsingør har fået et helt nyt vandbassin udviklet af Hasløv & Kjærsgaard som rådgiver. Det danner ramme for nye aktiviteter og oplevelser med fokus på Øresunds unikke dyreliv.

Bassinet er anlagt i forbindelse med Nordhavnspromenaden, så det forekommer, at gå i ét med resten af havnebassinet, men har sit eget økosystem, som tilføres frisk vand fra Øresund via rørledning.

Et broanlæg med siddetrappe giver adgang til, at komme helt tæt på plante og dyrelivet og giver gode muligheder for formidling. Særligt børn får glæde af de nye muligheder, hvor man kan komme i kontakt med vandet og studere dyre- og plantelivet på nærmeste hold, eksempelvis med vandkikkerter.