Aabenraa Kommune ønsker med et Vandsportscenter at skabe en ramme for liv ved vandet – for alle og året rundt. Vandsportscentret skal være kommunes mødested ved vandet og muligheden for at skabe en ny og fælles ramme for de mange oplevelser og aktiviteter, der allerede i dag er i tilknytning til kommunens lange kystlinjer.

Visionsoplægget fortæller historien om en proces, hvor Aabenraa Kommune gennem omfattende inddragelse af eksisterende brugere ved vandet – primært klubber og foreningsliv – har kortlagt ønsker og visioner for udvikling af liv og aktiviteter ved vandet.

Tegnestuen har med udgangspunkt i den tætte dialog med brugerne skabt et forslag til et udviklingsprojekt for et Vandsportscenter. Udviklingsprojektet er udarbejdet sådan, at der er en mulig etapedeling og området kan anlægges gradvis over en længere periode, men fungere som en attraktiv og aktiv ramme for vandsport fra start.

Visionen er at skabe et Vandsportscenter, der styrker Aabenraa Kommunes stærke potentialer for aktivt liv ved kysten. Vandsportscentret skal skabe vækst og udvikling for eksisterende klub- og foreningsliv, tiltrække nye aktører brugere og understøtte dynamik og synergier i vandsporten generelt. Vandsportscentret skal samtidigt også ’blot’ være mødet med vandet – målet for gåturen og stedet med tæt kontakt til vandet uanset årstid. Her er rum for alle og gennem sammenhængende promenadeforløb, velbeliggende opholdssteder med læ og sol samt udsigtssteder åbnes liv og aktiviteter ved Vandsportscentret op for alle.