Arbejdet har omfattet idéudvikling, interviewrunde, brugerundersøgelser, lokalplan, helhedsplan for udvidelse af den eksisterende havn med erhvervsarealer, et nyt strandareal og bådebroer ved campingplads samt bådebroer og stenkastninger ved klubhuse mod sydvest.

Efterfølgende udførtes en detailprojektering af alle delområder med belægninger, nye vej- og stiforløb, stenkastninger, bådebroer, belysning og beplantning.