Grundejerne Bestemmer – Byerne og det stigende havvand

Juelsminde er noget særligt. En unik havneby med skønne strande, en levende havn og eftertragtede sommerhuse. Et elsket udflugtsmål for mange turister og et skønt sommerminde for endnu flere. Samtidig er Juelsminde udfordret. Byen ligger tæt på havet – og på hele tre sider. Derfor skal Juelsminde sikres mod det stigende havvand, hvilket det kommende Juelsminde Digelag skal sikre.

Hasløv & Kjærsgaard er rådgiver på projektet Grundejerne Bestemmer som har til formål at udarbejde et skitseprojekt, som viser hvordan højvandsikring og udviklingen af Juelsminde kan gå hånd i hånd. I projektet er der lagt vægt på borgerinddragelse og derfor er der afholdt borgermøder og workshop hvor skitseforslaget blev tilpasset grundejerne ønsker.

I skitseprojektet er der fokus på at løsningerne skal skabe merværdi. F.eks. peges der på en tidsvandshave i forbindelse med terrænhævning ved Juelsminde Marina, oplevelsesbroer, grundvandslaboratorium og vandrebænk indarbejdet i sikringen.

Byerne og det stigende havvand er en række projekter som er delvist finansieret af Realdania i partnerskab med Miljøministeriet. Projekterne søger at udvikle nye svar på, hvordan byerne skal møde vandet i en fremtid med stigende havvand og flere og voldsommere stormfloder.

Du kan læse mere om Juelsminde Stormport på hjemmesiden:
Juelsminde Stormport – Hasløv & Kjærsgaard (hogk.dk)

Projektet har modtaget tilsagn om 38 mio. kr. fra Kystdirektoratets kystpulje.