Udarbejdelse af visionsoplæg og kommuneplantillæg for udvikling af havnepark i Kalundborg.

Projektet har omfattet borgerinddragelse, afholdelse af borgermøde samt udarbejdelse af rammebestemmelser til kommuneplantillæg for området. Der er bl.a. udarbejdet idéskitser, princip for højvandsbeskyttelse og kortlægning af anvendelsesmuligheder i området, sammenfattet i diagram og illustrationsplaner.