Projektering og realisering af landskabsprojekt i samarbejde med COWI for tidligere deponi med nye offentlige funktioner. Projektet har omfattet jordberegninger, beplantninger, rekreative stier og aktiviteter.