København står over for både akutte og langsigtede udfordringer til håndtering af 50 mio. m² jord og øvrige overskudsmaterialer.

Hasløv & Kjærsgaard (underrådgiver) har sammen med COWI for KMC gennemført:

  • Teknisk dispositionsforslag for en række udvalgte deponeringslokaliteter (afsætningslokaliteter) på kort og langt sigt.
  • Tværgående analyser af problematikker, der går på tværs af lokaliteter (miljøforhold og biologi, transportforhold, strøm- og sedimentationsforhold, besejlingsforhold, samfundsøkonomisk vurdering og byudvikling).

I opgaveløsningen har der fra bygherres side været fokus på at finde teknisk/økonomisk egende lokaliteter, samtidig med at der er arbejdet indgående med mulighederne for synergier med langsigtet klimasikring og byudvikling.

Projektperioden har været fra januar til juni 2016.