Forslag til Indretning af udvidelse af Københavns Nordhavn ved opfyldning på søterritoriet.

Visualiseringer og analyse af påvirkning af visuelle forhold.

Opgaven: 3D model af havneudvidelsesprojekt, udviklet i samarbejde med bygherren og efterfølgende sammenlignet med seks fotooptagelser af eksisterende forhold dag og nat. Visualiseringerne er herefter kommenteret, og der er udarbejdet en analyse af påvirkningen af de visuelle forhold. Rapporten indgår som bilag i udarbejdet miljørapport/anlægslov.
I visualiseringen indgår større bygningsvolumener, infrastruktur, containerterminal og bilterminal samt landskab og krydstogtsterminal med skibe.