Opgaven: Etablering af et nyt 7 km langt menneskeskabt landskab af kystsikring og strandpark/riviera i Køge Bugt fra Brøndby til Hundige. Med tidens kraftige byudvikling i Køge Bugt-fingeren blev det påtrængende for områdets kommuner at give områdets borgere adgang til grønne områder og rekreative udfoldelsesmuligheder. Projektet blev derfor til i tæt samarbejde mellem de berørte kommuner via den stadig fungerende bestyrelse for Strandparken.

Strandens udformning og udtryk var inspireret af en naturlig strandformation, der fremskudt i forhold til kystlinjen havde dannet sig ud for Jersie nord for Køge.

Strandens attraktion er primært selve stranden, og i anden omgang de fire ”øhavne”, der blev designet med henblik på den landskabelige sammenhæng med den øvrige del af Strandparken med vand som det karakteristiske landskabelige element.

I strandparkens klitrækker og landtanger indgår diger, som fungerer som beskyttelse for det lavtliggende baglandet mod de ellers jævnlige oversvømmelser. Det underliggende dige er derfor blevet en væsentlig visuel del af strandparkens udtryk.

I 2005 har tegnestuen stået for mindre renoveringer og fornyelser af inventar, skilte og kiosker. I 2009-11 har tegnestuen udarbejdet fondsprojekt for lagune omkring Arken. Senest har tegnestuen udarbejdet fondsprospekt for I/S Køge Bugt Strandpark med henblik på at udvikle områdets delområder yderligere.