Tegnestuens opgave er at udvikle det meget bynære havne-/kystlandskab til et rekreativt område, der rummer muligheder for mangfoldige aktiviteter og naturoplevelser.

Der opbygges et helt nyt kystlandskab foran den eksisterende kystlinje syd for Køge Havn. Herved fremrykkes kysten til dybere vand og der skabes en lagune med roligere vand.

Den sydlige klitø vil fremstå som en sandø uden de store anlæg. På det nordlige havneareal, som frilægges som ø, intensiveres aktivitesmulighederne – her skabes bystrand, udspringssteder, varme bassiner, soppebassiner, vandløb, vinterbad, robane, lege-/træningsplads, solbadebakke, læ og diverse faciliteter for ro-, kano-, og kajakklubber. Der etableres en restaurant samt toilet og omklædningsmuligheder.

Ideen er at skabe et attraktivt bynært, rekreativt landskab, som sammen med det planlagte nye bykvarter kan sætte nye standarder for det rekreative liv i samspillet mellem by og vand. Samlet giver kystfremrykningen et (vand)landskab, der med en afbalanceret udvikling skaber mange nye aktivitets- og oplevelsesmuligheder, samtidig med at store naturelementer fastholdes og udvikles.