Tegnestuen har gennem en årrække været involveret i udviklingen af Køge Kyst og Havn som rådgiver for Køge kommune. Der er bl.a. udarbejdet ”Kystnære områder ved Køge Havn”
Forslag til Køge Kommuneplan 2005-2017 – Plandokument 1” og LOKALPLAN 3-44, Køge Havn.
Arbejdet har omfattet udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for området, planlægningsmæssigt, funktionelt og rumligt i sammenhæng med udviklingsprojekter for bymidten og stationsområdet.