Registreringer, analyser og tildeling af bevaringsværdi for alle bygninger opført før 1940, alt. 1960 eller 1980.
Herudover registrering og analyse af bevaringsværdige byrum, bebyggelsesmønstre og kulturmiljøer, manuskriptskrivning og layout af følgende kommuneatlas:

Frederiksberg 1994
Gladsaxe 1998
Helsingør 2000
Københavns Byatlas 1996
København: Amager 1992, Bispebjerg 1991, Brønshøj-Husum 1991, Indre By/Christianshavn 1996, Kongens Enghave 1993, Nørrebro 1996, Valby 1994, Vanløse 1995, Vesterbro 1991, Østerbro 1995
Lyngby-Taarbæk 2000
Odense I 1996
Odense II 1997
Skanderborg 1997
Tórshavn Byatlas 2007

Tegnestuen arbejder med SAVE-registreringer og kulturmiljøregistreringer som en del af den indledende analyse i forbindelse med mange typer projekter, især i bymæssige områder.

Registreringen udfærdiges som regel som et selvstændigt dokument, og overholder Kulturstyrelsens krav til indholdet af registrering/kulturmiljøvurderinger. Analysen kan dermed direkte indgå i arbejde med miljøscreeninger, VVM og øvrig planlægning samt som grundlag for projekter, der involverer bebyggede strukturer.