Udarbejdele af landskabsprojektet for omdannelse af tidligere deponi til rekreativt område med store landskabelige værdier.

Arbejdet har omfattet udarbejdelse af idéprojekt og byggeprogram, projektmateriale, udarbejdelse af udbudmateriale samt bygherrerådgivning ifm. realisering af projektet.

I projektet er der arbejdet med et rekreativt stinet, terrænindpassede opholdspladser, bro med integreret bænk og et ”vadested” på tværs af den nye regnvandssø.

Projektet blev realiseret i 2012 og benyttes af mange typer brugere.