Udarbejdelse af VVM-rapport for etablering af havmøllepark på Kriegers Flak i farvandet mellem Danmark, Sverige og Tyskland. Der er udarbejdet en omfattende analyse af de visuelle forhold set fra Danmark og Sverige for to forskellige mølletyper med en kapacitet på hhv. 3 MW og 10 MW. Rapporten omfatter en indgående beskrivelse af visualiseringsmetoden, møllestørrelser, opstillingsmønster, kumulerede effekter, belysningsprojekt og visualiseringer i høj kvalitet i forskellige vejrsituationer og om natten, set fra fire forskellige standpunkter i Danmark og Sverige. Der er taget udgangspunkt i opstillingsmønster udarbejdet med hensyn til tekniske forudsætninger af Energinet.dk.

Rapporten er udarbejdet som bilag til VVM-rapport.