Udvikling af kvarterløftsprojekt.

Projektet omfatter en kultur- og idrætsplan for Holmbladsgadekvarteret, primært knyttet til Praghs Boulevard. Arbejdet har bestået i at afdække de særlige muligheder, som ligger mellem lokalsamfundet og storbyen.

Projektet tager udgangspunkt i den lokale organisering og engagement, hvor der har været fokus på udvikling af et bæredygtigt idégrundlag, forankret i lokale interesser.

Projektet har desuden kommet med anbefalinger, der knytter konkrete forslag sammen med idégrundlaget, målgrupper, organisation, drift og økonomi.

Store dele af projektet er realiseret.