Tegnestuen har udarbejdet et forslag til kystbeskyttelse mod erosion ved sandfodring for den del af Rungsted Strandvej mellem Bukkeballevej og Mikkelborg.

Kysten nord for Bukkeballevej er karakteriseret af en relativ stor vanddybde helt ind til foden af den hårde kystbeskyttelse langs Rungsted Strandvej.

Høje vandstande giver sammen med bølgepåvirkninger en stærkt eksponeret kyst, som præges både af erosion af eksisterende kystbeskyttelsesanlæg og overskyl/oversvømmelse. Strækningen er mest eksponeret pga. de store vanddybder og fraværet af en beskyttende sandstrand.

En sandfodring er en effektiv kystbeskyttelse, idet man med metoden opbygger kystprofilet, hvilket tvinger bølgerne til at bryde længere ude, hvorved bølgeenergien ved kystlinjen mindskes og erosionen reduceres.

Med en sandopfyldning til kote +1,5 m forventes det, at overskyllet vil blive begrænset, og af et omfang så en vedligeholdelse af den eksisterende kystbeskyttelse eventuelt kan erstatte en kostbar og omfattende renovering.