Esbjerg Strand og Havneø, tegnet af Hasløv og Kjærsgaard, er under opførelse. Et nyt rekreativt naturlandskab vil sammen med en ny forhavn inddæmme en lagune med lystbådehavn og en 60.000 m² havneø med maritime klub- og fritidsaktiviteter og erhverv.

Ved indsejlingen til lagunen etableres en stormport, der sikrer de indre dele af anlægget mod ekstreme højvandshændelser. Derved tillades det, at de maritime funktioner kan etableres i tæt sammenhæng med vandoverfladen.

Foreningslivet vil udfolde sig med afsæt i landarealerne nær lystbådehavnen, hvor lavt byggeri på øens nedre niveau, i tilknytning til adgangen til lystbådehavnens broanlæg og søsætningsfaciliteter, vil huse klubber og foreninger.

Øens øvre niveau vil indeholde Caféer, butikker og erhverv i op til 11 etager, med mulighed for panorama udsigt over Vadehavet fra stuen til øverste etage.

Følg byggeprocessen via webcam her