Stormen Bodil i 2012 var særlig hård ved ved den ydre vestmole i Lemvig. De indre havne- og byarealer var godt beskyttet mod oversvømmelse af LeMur, som Hasløv & Kjærsgaard tegnede tilbage i 2011.

Nu har Lemvig fået en ny 200 m lang dækmole, som har øget havens vandareal betragteligt.

Under stormen Bodil var der flere skibe, som led overlast. For at imødekomme ønsket om sikkerhed og ønsket om havudsigt har Hasløv & Kjærsgaard tilføjet Cowi´s solide ingeniørkunst en række arkitektoniske elementer.

Den lange mole har fået ”Kighulsbænke”, lange udsigtstrin og et molehoved på det yderste sted, hvor udsigten gennem Lem Vig kan opleves.

Kighulsbænkenes glasindækkede ”lommer” giver læ for vind og bølger, og med den sydvente orientering er der skabt behagelige rum på den vejromsuste mole.

Yderst på molen er der mulighed for at komme ud på ydersiden og sætte sig og være meget langt fra by, lys og blik.

Den vestlige bølgeskærm er fliget af glaspartier, hvilket giver transparens og solstriber på broen. Bølgeskærmens indrykkede væg (med bænke), skaber rum og åbning på den vestlige side af molen, hvortil der lægges flydepontoner i 2016. Her vil alle mulige rekreative vandaktiviteter kunne udfolde sig.

Inde på selve havneområdet fik veterantogbanen sin ”station” i år – en portal, produktionsskolen byggede efter Hasløv & Kjærsgaards tegninger fra 2013.

Hasløv & Kjærsgaard har været rådgiver for kommunen i en længere proces, der har involveret borgere, politikere, havnens folk, forrretningsdrivende, veterantogsvenner, produktionsskole og folkeskoleelever.

De viste designelementer er afslutningen på et fint projektforløb med Lemvig Kommune.