Udarbejdelse af udviklingsplan for hele havneområdet samt en lokalplan for 1. etapes byggeri.

Lemvig er en fin by, som ad åre har vendt ryggen til havnens potentialer. Havneplanen tegner sammenhænge og attraktioner, så havnen igen bliver et sted i byen, hvor der er god kontakt mellem byen og vandet.

Havneplanen understøtter havnerelaterede aktiviteter, men foreslår derudover etablering af nye serviceerhverv, rekreative aktiviteter og opholdsmuligheder som kan understøtte et aktivt offentligt liv på havnen.

Med et ”højvandssikringsmøbel” organiserer og rumdeles havnens arealer. Biler parkeres i grupper, og promenader og pladser får markante kvalitesløft.

Fiskeri, bådværft og lystbåde ligger i det centrale havneområde, hvor landarealerne udvikles til at understøtte aktiviterne.

De tidligere trafikhavnearealer skal omdannes til nye formål – primært boliger kombineret med offentlige, rekreative funktioner.