Hasløv & Kjærsgaard har for Metroselskabet udført en analyse og indretningsforslag til Lyngby Torv i forhold til gennemførelse af letbanetracé i forbindelse med Letbane langs Ring 3.
Forslaget har baseret sig på at overholde så meget af et allerede eksisterende forslag til omlægning/indretning af torvet, udarbejdet af Landskabsarkitekter Nørgaard & Holcher.
Gennem dialog med Metroselskabet og Lyngby Kommune er der udarbejdet fire forslag til forskellige linjeføringer og forslag hhv. med og uden bustracé.

Forslagene er problemsat i en dialogproces gennem en række tegninger med formulerede problemer der dels retter sig mod de ønsker der har været til den æstetiske udformning og de tekniske krav der knytter sig til letbanen og busforbindelse over torvet.