Bygherrerådgiver og arkitekt på helhedsplan for Marielyst, herunder kulturarvsregistrering og forslag til bebyggelsesregulerede bestemmelser.
Tegnestuen har udarbejdet en visionsplan for hovedgaden og stranden med disposition, etapeplan, økonomioverslag, borgerinddragele og præsentation for beslutningstagerne.

Området omfatter indkørslen til Marielyst og stranden i forlængelse af Strandvejen med henblik på at forbedre og udvikle forholdene for turister og sommerhusejere i området. Forslaget indeholder vision for et bakkelandskab med udsigtspunkt og arena, forslag til promenadeforløb, forslag til torv og pier samt aktiviteter på stranden.

Hasløv & Kjærsgaard har fungeret som bygherrerådgiver på realiseringsproessen og fungeret som konkurrencesekretær for arkitektkonkurrence i regi af Realdania.

Realisering af projektet er afsluttet i 2014. Projektet har bl.a. fået midler fra Realdania, Stedet tæller.