Opgaven omfatter udarbejdelse af idéskitse til en ny naturø, etableret af overskudsmateriale fra udgravning til den faste forbindelse fra Danmark til Tyskland, ‘Femern Bælt-forbindelsen.’

Visionen er en ny naturø, der kan fungere som udflugtsmål for éndagsturisme, demonstrationscenter for bæredygtig turisme og i begrænset omfang flerdagsturisme i form af overnatning i feriecenter på øen bestående af mindre hytter.

Øen skal være rastested og levested for fugle og andre dyr. Øen skal i højest muligt omfang være selvforsynende med vedvarende energi, bl.a. med vindmøller.

Som opfølgning på idéskitsen har tegnestuen i samarbejde med Grontmij udarbejdet tekniske forundersøgelser af miljøforhold, lokaløkonomiske effekter og anlægsøkonomiske vurderinger.