Borgerinddragelse og udarbejdelse af idékatalog for Mosede og Karlslunde Strand.

Visionen for området er et sammenhængende, rekreativt område og levende kulturmiljø, der omfatter stranden og området omkring Mosede og Karlslunde, Mosede Strand, Mosede Fort og Mosede Havn.

Der er allerede nogle unikke anlæg og gode initiativer omkring udviklingen af Mosede Fort, og der findes allerede et velfungerende maritimt miljø i Mosede Havn. Nærværende idékatalog fokuserer på, hvordan en udvikling af strandens rekreative miljø kan højne oplevelsesværdien af natur, aktiviteter og rekreation i det samlede område.

Projektet var tredje del af en samlet proces omkring udvikling af Greve Kommunes strande. Projektet har indeholdt en fælles offentlig strandvandring, indsendelse af ideer og fælles fremlæggelse og diskussion af idékataloget.