Bornholms blå natur rykker tættere på.

Visionen viser hvordan det i dag åbne og barske farvand her kan få helt nye rekreative aktiviteter, i attraktiv sammenhæng med de beskyttede
strandenge ved Nordre Strandvej og
Stenbrudsvej.

Hasløv & Kjærsgaard har bidraget til at skabe et beskyttet vandområde hvor biologi, oplevelsesmuligheder og aktiviteter udvikles sammen til et sikkert og smukt kystområde.