Visionen for Nivå Lergravssøer er et område, hvor de unikke naturkvaliteter fastholdes og styrkes – samtidigt med at områdets beboere inddrages i at tilrettelægge rekreative aktiviteter, som kan forløse områdets potentiale som naturområde og friluftsområde til glæde for både børn, unge, voksne og ældre – med alle de forskellige ønsker og drømme de måtte have for friluftslivet i området.

Der blev opstillet nogle målsætninger for inspirationskatalog for området:

1. Bevaring og styrkelse af naturværdierne herunder udpegning af delområder med urørt natur,

2. Give nye muligheder for aktiv rekreativ brug af området – nye aktiviteter grupperes så de understøtter et positivt samspil mellem brugerne, og

3. Områdets natur- og kulturhistoriske værdier formidles både ved traditionelle foldere og skilte – og utradionelle medier som fx. ”spor” i landskabet.

Opgaven omfatter anbefalinger i forhold til den fremtidige proces samt en økonomisk gruppering af de enkelte projektforslag.