Projektet skitserer en helhedsorienteret strategi for kystsikring og nytænkning af en sammenhængende fortælling for området som en kombination af naturprægede kulturmiljøer, kvalitetsfulde turistoplevelser og en bæredygtig kystudvikling.

Fokus ligger især på de enkelte strande, strækningens kysttekniske problemer og hvordan dens kvaliteter og udfordringer kan udvikles i et helhedsorienteret perspektiv, som tilgodeser kystlandskabets natur, rekreative værdier og kystbeskyttelse.

I Nordkystens Fremtid gives anbefalinger til naturgenopretning af kysten gennem nogle udvalgte ”case”-strækninger, bl.a. strækningen fra Heatherhill (Markvænget) til Orebjergrenden i Rågeleje. Projektet er rigt illustreret med flyoptagelser, illustrative skitser, plantegninger og diagrammer.

Bag projektet står et tværkommunalt samarbejde mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner.

“Nordkystens Fremtid” er udarbejdet som en rapport og fremlagt for både byråd og borgergrupper.

Projektet omfatter en strækning på ca. 50 km ~ et areal på ca. 1.500 ha.