Der er udført en omfattende fotoregistrering og analyse af de eksisterende forhold, hvor belysningen af havvindmølleparken var et stort problem om natten, set fra de omliggende landarealer. I rapporten findes beskrivelse af metode og anvisninger til løsning af problemer relateret til belysning af Nysted Havvindmøllepark II og vindmølleparker generelt.

Efter udskiftning af belysningen er der fotoregistreret igen, således at de forbedrede forhold er registreret og forklaret.
Rapporten er udarbejdet som internt dokument til brug for DONG ENERGY POWER.