Hasløv og Kjærsgaard har for Odsherred Kommune udarbejdet ansøgningsmateriale til Naturstyrelsens Forsøgsordning for kyst- og naturturisme.

Visionen bag ansøgningen er en færdigudvikling af to vigtige færdselsmuligheder i kystnaturen. Forbindelserne er af meget forskellig karakter. Naturforholdene er også forskellige og forudsætter forskellige dispensationer for at kunne gennemføres. Det drejer sig om:

Kyststien – en natursti, som skal følge kystlinjen langs hele Sejrøbugten fra Dragsholm/Sanddobberne i syd til Lumsås og Odden Kirke i nord.

En bynær fjordpromenade fra Nykøbing bykerne og lystbådehavn til Museum Odsherred, Anneberggård i syd.