Arbejdet har omfattet udarbejdelse af en strategi for etablering af en kulturakse mellem Anneberg Samlingerne og selve Nykøbing Sj. by. Projektet har inddraget interview af relevante aktører i området, ildsjæle og embedsmænd, analyse af områdets potentialer og forslag til fysisk udformning af Kulturaksen.

Aksen er placeret, så den tager udgangspunkt i at sammenbinde natur, by og vand, og dermed skabe gode muligheder for rekreative og kulturelle oplevelser for at fremme både turisme og lokal interesse. Projektet er endnu ikke igangsat.