Opgaven omfatter en landskabelig bearbejdning og indpasning af dige (højvandssikring) i forlængelse af tegnestuens arbejde med idéskitse for udvidelse og kvalitetsforbedring af lystbådehavnen.

Havnen er lokalsamfundets vigtigste mødested. Visionen er, at havneområdet mellem Kirkehavn og havet udvikles til et maritimt fyrtårnsprojekt som eksempel på et nutidigt maritimt område, hvor fiskeri, turisme, rekreation og lokalt liv videreudvikles i et æstetisk indbydende og kunstnerisk udtryk i samspil med stedets kulturhistoriske værdier.

Idégrundlaget for den landskabelige bearbejdning af havnerummet omkring diget er udsprunget af stedets ”bølger” – de markante, bløde bakkedrag bag Kirkehavn, plovfugerne og fiskekutternes bræddesider, der på hver sin måde repræsenterer Omøs historie, samt opmarchbåsene ved færgen.

Idéskitsen for havneområdet har fastlagt den tekniske linjeføring af selve diget i en bølget form, som forventes udformet i henholdsvis en lav betonmur (ved havnen) og et jorddige (ved lystbådehavnen).