DTU Lyngby Campus skal være et sted med bygninger og landskab af høj kvalitet med bæredygtige løsninger. Med øje for stedet og hverdagslivet for både forskere, studerende, samt naboer fra lokalområdet og gæster på campus skal udviklingen ske i et helhedsorienteret perspektiv.

Hasløv & Kjærsgaard har i samarbejde med DTU udarbejdet en intressentinddragelse om visionen for Lyngby Campus videre udvikling