Omdannelse af Borup Rådhus til foreningslokaler. Ca. 3.100 m² bruttoetageareal.

Hasløv & Kjærsgaard har som totalrådgiver udført bygherrerådgivning i form af to forslag til fremtidig anvendelse af rådhuset i Borup til foreningshus med hjemsted for kommunale, kulturelle institutioner, evt. kombineret med detailhandel.

Arbejdet omfattede vurdering af bygningens tilstand og efterfølgende skitser til plandisponering, visualiseringer og økonomisk overslag.