Tegnestuen har for Videncenter for Kystturisme og med Naturstyrelsen som sparringspartner foretaget en analyse af de eksisterende arealreservationer for placering af turismeanlæg inden for de 20 særlige feriesteder. Samtidig er givet forslag til nye arealudlæg. I alt er ca. 70 arealer blevet screenet.

Analysearbejdet har omfattet besigtigelser og registrering, møder med de enkelte kommuner og turismeaktører om deres turismestrategier i forhold til arealreservationerne.

Arbejdet har resulteret i en rapport, hvor hvert enkelt areal er vurderet i forhold til placering, størrelser og intensionerne i strategiplanen for turime. Der er udarbejdet en matrix, som alle arealer er vurderet efter, og som giver mulighed for at sammenligne, vurdere synegier og overveje arealets relevans.

Der har derudover været afholdt en konference i 2015, hvor materialet er blevet præsenteret for kommuner og aktører, og hvor også Naturstyrelsen, DI, Visitdenmark, og, Horesta var til stede.

Materialet har været brugt som udgangspunkt for drøftelser om de 10 forsøgsprojekter langs de danske kyster, som nu er inde til vurdering i Naturstyrelsen og Erhverv- og Vækstministeriet.