Rådgiver for udarbejdelse af dialogprojekt og rapport om modeller for udvikling af Vestegnens erhvervsområder.

Projektet har vist nødvendigheden af at udvikle områderne, så de kan optage de nye udviklingstendenser ved at gøre dem attraktive som udviklings- og lokaliseringsområder for fremtidens erhverv. Projektet peger bl.a. på, at der nogle steder er behov for at åbne for andre anvendelser end erhverv. Kortlægningen viser også, at der er behov for en fortætning i områderne samt en nytænkning af forbindelser og infrastruktur, bl.a. i forbindelse med etableringen af den kommende letbane langs Ring 3.

Opgaven har omfattet en kortlægning og analyse af tre udvalgte erhvervsområder; Ejby/islev, Hersted og Ishøj.