Visualisering og analyse af opstillingsmønster i forhold til visuelle forhold og beskrivelse af de visuelle forhold ved endeligt opstillingsmønster med forskellige møllestørrelser.

I samarbejde med DONG Energy Renewables er udarbejdet forslag til opstillingsmønster for vindmølleparken. Analysemetoden vedr. visualiserineger for tre forskellige størrelser vindmøller er beskrevet indgående, principielt og praktisk.
De visuelle forhold er beskrevet og visualiseret indgående efter udvælgelse af det optimale opstillingsmønster, dag og nat.

Der er udført analyser af vindmølleparkens kumulerede visuelle effekter internt og eksternt (forholdet til Rødsand I). De visuelle forhold er beskrevet ved visualiseringer i forhold til kystlandskabet, set fra tre forskellige standpunkter og under forskellige vejrforhold.

Rapporten er udarbejdet som bilag til VVM-rapport.