Tegnestuen har haft fornøjelsen allerede tre gange i 2024 at deltage aktivt i borgermøder om tegnestuens projekter: Først deltog vi i et borgermøde om udviklingen af kysten i Kastrup, hvor vi d. 31. januar fortalte om de mange muligheder, der er for at udvikle kystens unikke havnemiljøer sammen med indpasning af den kommende Østlige Ringvej.

På Hornbæk Skole var der stuvende fuldt på et borgermøde den 19. marts, med fokus på udviklingen af Hornbæk Havn. Mødet samlede et imponerende antal borgere, der engageret diskuterede planforslaget og miljørapporten for havnen. Forslaget til udviklingsplan for havnen blev der spurgt ivrigt ind til ved havnens infobord. Det lokale engagement er imponerende – med mange, stærke meninger for og imod havnens planer for en udvikling.

Dernæst var det vores fornøjelse at bidrage til et vellykket informationsmøde arrangeret af Faxe Kommune den 16. april 2024 på Waldemarsbo Efterskole. Dette møde drejede sig om de indledende overvejelser og ideer vedrørende udvidelsen af Faxe Ladeplads Lystbådehavn samt etableringen af en ny strand. Alt sammen vist i en helhedsplan, som tegnestuen har udviklet i tæt samarbejde med kommune og havnens brugere. Her blev de første tanker om lystbådehavnens fremtid præsenteret, og Østsjællands Museum bidrog med vigtig indsigt i områdets spændende kulturhistorie.

 

Gode borgermøder er ikke blot nøglen til at skabe informerede og inkluderende beslutninger, men også til at styrke fællesskabet og sikre, at alle stemmer bliver hørt i udviklingen af vores lokalsamfund. Derfor spiller borgermøder og borgerinvolvering en vigtig rolle i tegnestuens arbejde.