Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet et forslag til disponering af forarealerne til Udenrigsministeriet, herunder beskyttelse af bygning og hovedindgang mod vand – både skybrudsregn og højvander.

Hovedindgangen skybrudssikres ved at flytte det dybdepunkt, der i dag ligger lige foran indgangspartiet, mod øst. Derved løber de store vandmængder, der kommer fra arealet samt Strandgade og den nordlige del af Knippelsbro under skybrud, ud i havnen via den store vandtrappe, modsat i dag hvor alt vand ledes til Udenrigsministeriets hovedindgang.

For at lede vandet den rigtige vej fjernes støttemuren, og terrænet sænkes ned mod vandtrappen, så der skabes fald og skybrudspassage ud i havnen ned over vandtrappen.

Projektet kommer til at sikre mod højvande fra havnen til den eksisterende hammerkote i ca. 2,1. Dette indebærer, at skybrudspassagen i den gamle hammer ved vandtrappen skal højvandssikres med en port, som kan lukkes ved varsel. Alle udløb til havnen sikres med kontraventiler.

Vejprofilet ændres fra en vej med dobbeltsidigt tværfald til et samlet fortov/vejareal med tværfald til en enkelt rende. Der lægges brosten på hele arealet, og fodgængerlinjer markeres og gøres trille- og gangvenlige med bardursten.

Forslaget flytter træer og cykelparkering længere frem til ankomstvejen. Desuden vendes cykelparkeringen, så der opstår kig og passager mellem rækkerne af parkerede cykler fra vejen. Vandtrappen bliver tilgængelig og kan møbleres til kortere ophold.