Udarbejdelse af forskellige forslag til udformning af et sådant anlæg på basis af en analyse af problemstillinger vedr. funktion, indpasning i landskabet, genkendelse over tid og image i offentligheden.

Der er desuden udført visualisering af ét design i et ”typisk dansk landskab”, da der på dette tidspunkt ikke var fastsat en endelig geografisk placering.

Projektet har været ganske omfattende med rapportering og præsentation på engelsk og dansk. Denne type projekt har i sagens natur ingen fortilfælde i Danmark, og derfor rummer opgaven en tilbundsgående analyse af ideologiske og praktiske forudsætninger.