Hasløv og Kjærsgaard udfører i øjeblikket projekt til støjvold i Ishøj Kommune langs motorvejen over en strækning på 3,5 km i samarbejde med Orbicon. Støjvoldens bagside udnyttes til rekreative formål.

Der udarbejdes forslag til landskabsudformning, ny infrastruktur i form af stiforløb, motionsstier, mountainbike bane, beboer- og skolehaver, legepladser og lokal afledning af regnvand (LAR). Der suppleres med beplantningsregistrering og nyt beplantningsprojekt.

Projektet udarbejdes med udgangspunkt i bygherrens (Ishøj Kommunes) og borgernes ønsker. Der har været afholdt workshop med deltagelse af de berørte borgere.